นำสุนัขผ่านมายังประเทศไทยเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆ (Transit)

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำสัตว์เลี้ยงเดินทางไปยังประเทศต่างๆโดยผ่านประเทศไทย ทางเรามีบริการ

  • ขอใบอนุญาตนำผ่าน หรือ Transit Permit (สำหรับการเดินทางแบบ Accompanied Baggage หรือ Pet in the cabin)

  • เดินพิธีการถ่ายลำ (แบบ Cargo)

  • ดูแลสัตว์เลี้ยง ทำความสะอาดกรง ให้อาหารและพาออกมาเดินเล่น (แบบ Cargo)

 

Beware of
PET SCAM!

Do not get scammed!  There scammers are criminals. Their goal is to take your money. They will lie, they will assure you of their faith and religion - anything to get your money! They use the names of legitimate pet shippers; they pirate websites; they illegally use logos of other companies. If you see an offer that it too good to be true, it probably is. IT PROBABLY IS A SCAM